Tag: Projekt regulaminu funduszu świadczeń socjalnych na rok 2022

  • Związkowy projekt Regulaminu ZFŚS na rok 2022 przekazany pracodawcy

    634
    0
    21 września pracodawca przekazał organizacjom związkowym projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland na rok 2022.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami strona społeczna miała 30 dni – licząc od daty otrzymania dokumentu – na uzgodnienie wspólnego ...