Tag: prezes Zarządu AMP

  • Zmiany w składzie Zarządu ArcelorMittal Poland

    1050
    0
    Rada Nadzorcza, 8 października, zatwierdziła zmiany w składzie Zarządu ArcelorMittal Poland. Na stanowisko prezesa Zarządu spółki powołany został Sanjay Samaddar. Dodatkowo objął on stanowisko dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland. Marc De Pauw będzie kontynuował pracę na rzecz ArcelorMittal ...