Tag: pożyczki mieszkaniowe

  • Pożyczki mieszkaniowe przyznane

    778
    0
    Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 13 lipca rozpatrzyła wnioski pracowników o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w 2020 roku.   Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe są dostępne w firmie Sanpro Synergy (w miejscu ich złożenia). ...