Tag: płace w AMP

  • Pracodawca nie wypłaci drugiej części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej

    751
    0
    Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland, 17 maja, wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie pracownikom ArcelorMittal Poland w 2022 roku drugiej części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej łagodzącej skutki pogarszającej się sytuacji rynkowej w Polsce w wysokości 2500 złotych dla każdego ...