Tag: kampania sprawozdawczo-wyborcza 2022

  • Kampania sprawozdawczo-wyborcza MZZP AM DG

    459
    0
    W kwietniu rozpocznie się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą XI Kadencji MZZP AM DG. Zgodnie z przyjętym terminarzem w kwietniu, maju i czerwcu odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w organizacjach wydziałowych ArcelorMittal Poland i w organizacjach zakładowych spółek. W zebraniach wezmą udział funkcyjni ...