Szczepienia przeciw grypie – skorzystaj z oferty

0
227

Pracownicy ArcelorMittal Poland oraz członkowie ich rodzin (osoby zamieszkujące w tym samy gospodarstwie domowym) mogą się zaszczepić przeciw grypie.
Już teraz można złożyć deklarację chęci przystąpienia do programu szczepień przeciw grypie w ArcelorMittal Poland w sezonie 2023/2024.
Formularz deklaracji znajduje się na stronie: studnia/bhp/tydzienzdrowia 2023. Wypełniony formularz należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia z telefonu do 17 września 2023 roku na adres: zdrowie w arcelormittal.com lub numer 668461879; 664781806.
Podpisany dokument można również dostarczyć do Biura BHP lub wsparcia w swoim oddziale:
– Dąbrowa Górnicza – budynek inżynieringu pok. 213 lub 210;
– Kraków – budynek straży pożarnej pok. 13 lub 16;
– Chorzów – budynek dyrekcyjny pok. 41;
– Sosnowiec – budynek socjalny pok. 10;
– Zdzieszowice – budynek szkoleniowy pok. 1.
Szczegółowe terminy i miejsca szczepień zostaną ogłoszone po dostawie szczepionek. Koszt szczepionki i zaszczepienia pokrywa w całości ArcelorMittal Poland. Koszty podatku i ubezpieczeń społecznych związanych za szczepieniami ponosi pracownik i zostaną one potracone przez listę płac. Średni koszt podatku i ubezpieczeń wyniesie około 35 zł na osobę. Dokładna kwota widoczna będzie na pasku płacowy