Świadczenie socjalne na święta dla pracowników ABC

0
1236

Pracownicy Ananke Business Communication Sp. z o.o. otrzymają 10 kwietnia br. dodatkowe świadczenie socjalne na Święta Wielkanocne.

Wysokość świadczenia zależy od dochodu przypadającego na członka rodziny: dochód na osobę w rodzinie do 2.100,00 zł – wysokość świadczenia 600 zł; dochód od 2.100,01 – 5.000,00 zł – wysokość świadczenia 500 zł; powyżej 5.000,00 świadczenie nie przysługuje.

Świadczenie będzie przyznawane według następujących zasad:

  1. Pracownicy ABC, którzy skorzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 roku nie składają wniosków o przedmiotowe świadczenie wypłacane w 2020 roku. Wnioski ww. pracowników złożone w 2019 r. (wraz z ujętymi tam danymi o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) stają się automatycznie wnioskami na świadczenie dodatkowe na Święta Wielkanocne 2020.
  2. Pracownicy zatrudnieni w okresie od 1.01.2020 r. do 10.04.2020 r., którzy nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 roku są uprawnieni do korzystania z ZFŚS w 2020 roku składają załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS (Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) w terminie do 10.04.2020 roku w formie elektronicznej na adres email: f.kusznierow@leasingteam.pl
  3. W przypadku, gdy pracownik nie jest zainteresowany skorzystaniem ze świadczenia dodatkowego na Święta Wielkanocne 2020 zobowiązany jest do przesłania do firmy stosownego oświadczenia w terminie do 10.04.2020 roku.