Świadczenia turystyczno-rekreacyjne w 2021 roku

0
941

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu 28 stycznia rozpatrzyła i przyjęła oferty na świadczenia turystyczno-rekreacyjne, o których mowa w par. 13 Regulaminu ZFŚS w ArcelorMittal Poland w 2021 roku.

Oferty te na bieżąco umieszczane są na stronach internetowych firm obsługujących ZFŚS, w zakładkach dedykowanych ArcelorMittal Poland:

Hut-Pus S.A.: http://hpturystyka.pl/kategoria/swiadczenia-turstyczno-rekreacyjne-wyjazdowe-oraz-zajecia-rekreacyjne-arcelormittal/

Sanpro Synergy Sp. z o.o.: https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal/swiadczenia-turystyczno-rekreacyjne

Przypominamy, że świadczenia mogą być realizowane w formie kilkudniowych wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych (do 10 dni pobytu lub w formie zajęć rekreacyjnych).

Do korzystania ze świadczenia turystyczno-rekreacyjnego uprawnieni są:

– pracownicy aktualnie wykonujący pracę w szczególnych warunkach (lub warunkach o szczególnym charakterze), w sposób ciągły od co najmniej 60 miesięcy przed złożeniem wniosku (kryterium dot. 60 miesięcy jest liczone z uwzględnieniem absencji chorobowej pracownika) Uwzględnia się również pracę w tych warunkach u innego pracodawcy;

– pracownicy, którzy przepracowali w szczególnych warunkach (lub w warunkach o szczególnym charakterze) co najmniej 15 lat (kryterium dotyczące 15 lat jest liczone z uwzględnieniem pracy w tych warunkach u innego pracodawcy);

– pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać w 2021 roku z dwóch świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez względu na czas jego trwania).

Do naliczania dofinansowania w 2021 roku ustala się maksymalną kwotę w wysokości:

  1. 162,00 zł / dzień – w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych,
  2. 500,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) – w przypadku zajęć rekreacyjnych.

W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów turystycznych, uprawniony pracownik może skorzystać z oferty dostępnej w każdej z firm obsługującej fundusz, ale za pośrednictwem tej właściwej dla jego obsługi socjalnej.

W przypadku zajęć rekreacyjnych, uprawniony pracownik może skorzystać tylko z oferty firmy właściwej dla jego obsługi socjalnej.

Firmami obsługującymi fundusz na rzecz osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS są:

  • Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Krakowie,
  • Sanpro Synergy Sp. z o.o. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach.

Pracownik, którego miejsce obsługi kadrowej jest inne niż miejsce pracy lub zamieszkania, może wybrać dogodną dla siebie lokalizację obsługi socjalnej. Informacja o aktualnym miejscu obsługi znajduje się na pasku z wynagrodzenia (str. 2 – lokalizacja) oraz w aplikacji HRapka (Mój profil -> zatrudnienie -> informacje organizacyjne).