Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące podwyżki płac w ArcelorMittal Poland w 2022 roku

0
847

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland wystosowały do prezesa Sanjaya Samaddara stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland w 2022 roku. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do Prezesa 1 lutego. 

 „Związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. wyrażają głębokie niezadowolenie z dotychczasowego przebiegu negocjacji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku.

       Uważamy, że Strona Pracodawcy od początku prowadziła ww. rozmowy w złej wierze i bez poszanowania słusznych interesów Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., między innymi poprzez przedstawianie swoich stanowisk negocjacyjnych na bardzo niskim poziomie, całkowicie oderwanych od polskich realiów gospodarczych oraz rynku pracy, jednocześnie przedstawiających ArcelorMittal Poland S.A. jako nieatrakcyjnego pracodawcę zarówno w oczach już zatrudnionych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów do pracy. Zwracamy uwagę, iż wielu pracowników – zgodnie z ich deklaracjami – uzależnia dalszą pracę w ArcelorMittal Poland S.A. od efektu prowadzonych rokowań w zakresie wzrostu płac.

      Sposób prowadzenia negocjacji płacowych przez Pracodawcę spowodował, iż złamane zostały ogłoszone Pracownikom deklaracje Pana Prezesa o zakończeniu rokowań i zawarciu porozumienia płacowego na 2022 rok  w IV kwartale 2021 roku (tj. do dnia 17.12.2021 r.), co w niekorzystnym świetle stawia naszą Spółkę oraz samą osobę Pana Prezesa. Kolejne spotkania, podczas których miał nastąpić „przełom”, zbliżenie stanowisk i zawarcie porozumienia – nie przyniosły pożądanego efektu, a wręcz przeciwnie – spowodowały frustrację załogi, która pomimo tak trudnej pracy w dobie pandemii i ogromnych braków kadrowych – utrzymała i wciąż utrzymuje produkcję na bardzo wysokim poziomie oraz przyniosła firmie bardzo wysokie zyski w 2021 r.

       Mając na uwadze bardzo napiętą sytuację społeczną w ArcelorMittal Poland S.A., spowodowaną przede wszystkim dotychczasową nieodpowiedzialną postawą negocjacyjną Przedstawicieli Pracodawcy oraz wobec powstałego z winy Pracodawcy impasu w negocjacjach płacowych, Organizacje Związkowe oczekują od Strony Pracodawcy niezwłocznego przedstawienia propozycji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych w 2022 roku na poziomie dostosowanym do polskich realiów gospodarczych i konkurencyjności rynku pracy oraz apelują do Pana Prezesa o osobiste zaangażowanie w rokowania płacowe i przełamanie trwającego od kilku tygodni impasu w tych rozmowach”.

Za Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A pismo podpisał

Lech Majchrzak, Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza