Stanisław Ból: O sytuacji produkcyjno-finansowej Spółki oraz propozycji zawieszenia niektórych postanowień ZUZP

0
1071

 Szanowni Państwo,

 W nawiązaniu do cyklicznie przekazywanych Stronie Związkowej (via SKYPE) informacji w zakresie wpływu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na sytuację produkcyjną Spółki, stosownie do ustaleń ze spotkania z 27.03.2020 roku, jak również stanowiska w przedmiotowym zakresie zaprezentowanego przez Zarząd Spółki, pragnę poinformować, że pandemia wirusa SARS-CoV-2, z którą mamy obecnie do czynienia zarówno w naszym kraju, jak też i w pozostałych państwach Europy i całego świata powoduje, że z dnia na dzień, a czasami nawet z godziny na godzinę odwoływane lub też znacząco zmniejszane są zamówienia na nasze wyroby.

 Jak już wcześniej informowaliśmy, wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro w marcu jest na poziomie 44,8 (49,2 w lutym) i jest to najniższy wynik od 92 miesięcy. Szybki wskaźnik produkcji PMI dla strefy euro w marcu jest na poziomie 39,5 (48,7 w lutym) i jest najniższy od 131 miesięcy. W marcu europejska gospodarka doznała bezprecedensowego załamania działalności gospodarczej w związku z nasileniem się epidemii SARS-CoV-2. PMI dla przemysłu w Niemczech, w marcu wynosi 45,7 (luty 48,0). Sytuacja jest jednak znacznie gorsza niż sugeruje to wskaźnik PMI. Związane z wirusem SARS-CoV-2 zakłócenie po stronie podaży powoduje gwałtowny wzrost czasu dostawy i zapasu komponentów zakupów, a tym samym sztuczny wzrost PMI. Podstawowe dane dotyczące produkcji przemysłowej (podindeks produkcji na poziomie 42,2 w marcu był najniższy 92 miesięcy) i nowe zamówienia są na jednym z najniższych poziomów w ciągu ostatniej dekady. Bezpośredni wpływ na Polskę ma fakt, że 40% produkcji przemysłowej w Polsce jest przeznaczona na eksport do Niemiec.

 Szczególnie drastycznie sytuacja ta odbija się w chwili obecnej na naszych produktach z obszaru wyrobów płaskich, gdzie nasza wstępna prognoza na 2Q zakłada 40-procentowe zmniejszenie wolumenu produkcji z rosnącą negatywną tendencją w tym zakresie. Do dziś już ponad 30 klientów ArcelorMittal Poland S.A. wstrzymało produkcję i wstrzymało lub ograniczyło zamówienia. Klienci wpadają w panikę – wszyscy nasi polscy klienci produkujący urządzenia AGD – są w trakcie całkowitego zatrzymania produkcji, co powoduje kolejne redukcje zamówień. Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy również negatywny wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na produkowane przez Spółkę wyroby długie, czego przejawem są rozpoczęte już przez naszych klientów rezygnacje ze złożonych wcześniej zamówień oraz odkładanie w czasie nowych, przy czym brak jest jakichkolwiek symptomów, które mogłyby wpłynąć na odwrócenie tego negatywnego trendu. Obecny scenariusz zakłada redukcję produkcji wyrobów długich o 30%. Zatrzymanie oddziałów surowcowych w hutach w krajach zachodniej Europy powoduje drastyczne zmniejszenie zapotrzebowania na koks, czego efektem będzie zatrzymanie produkcji jedynej baterii koksowniczej w Krakowie oraz dwóch baterii w Zdzieszowicach.

 Wyniki finansowe Spółki pod względem rentowności i przepływów pieniężnych były słabe od początku 2020 roku, nie dając nam szansy na przygotowanie zabezpieczenia na złe czasy. Obecnie sytuacja dynamicznie się pogarsza i jest całkowicie nieprzewidywalna w odniesieniu do dalszego anulowania zamówień i stabilności dostaw. Przyjęty przez rząd pakiet tarczy antykryzysowej jest reaktywny i nie oferuje żadnego wsparcia dla przedsiębiorstw o specyfice i skali działalności jak ArcelorMittal Poland S.A., aby poradzić sobie z ogromnym wyzwaniem związanym z kosztami stałymi i zapobiec katastrofie. Jeśli tak się stanie, będzie za późno na ochronę miejsc pracy i naszych instalacji.

 Jako Strony odpowiedzialne za przyszłość firmy i los naszych pracowników nie mamy innego wyjścia, jak wprowadzenie z wyprzedzeniem narzędzi redukujących okresowo koszty, aby chronić wartość nadrzędną dla nas, jaką są miejsca pracy naszych pracowników. Musimy także zdecydowanie naciskać na rząd, aby udzielił nam wsparcia adekwatnego do sytuacji kryzysowej.

 Planowane obniżenie poziomu produkcji spowoduje, że począwszy od tygodnia 14, Spółka skieruje na urlopy postojowe znaczną liczbę pracowników. Liczba ta w kolejnych tygodniach może osiągnąć poziom 50% zatrudnionych osób, dla których Spółka nie będzie miała pracy przez bliżej nieokreślony okres czasu. Biorąc pod uwagę fakt, iż oczywistym jest, że ww. olbrzymie zmniejszenie produkcji w ArcelorMittal Poland S.A., przy jednoczesnym utrzymywaniu niezmienionego poziomu zatrudnienia, w sposób bezpośredni będzie w najbliższym czasie oddziaływało na naszą sytuację finansową, uderzając w podstawy funkcjonowania Spółki i wywierając tym samym negatywny wpływ na nasz stan zatrudnienia, stosownie do postanowień § 3 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. ( ZUZP) Strona Pracodawcy przekazuje Państwu w załączeniu propozycję zawarcia Porozumienia o zawieszeniu na okres od 01.04.2020 roku do 30.09.2020 roku niektórych postanowień ZUZP. Zawarcie powyższego porozumienia łącznie z wdrożeniem działań oszczędnościowych w pozostałych obszarach, pozwoli Spółce na przetrwanie tego trudnego okresu oraz stwarza możliwość zachowania poziomu zatrudnienia. Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy, wnoszę do Strony Związkowej – sygnatariuszy ZUZP, o pilne zajęcie stanowiska w zakresie przekazanych propozycji, co umożliwiłoby jak najszybsze wdrożenie zawartych uzgodnień, optymalnie już od kwietnia 2020 roku. Tylko takie działanie umożliwi Spółce uniknięcie redukcji kosztów poprzez redukcję zatrudnienia.

Stanisław Ból, szef dialogu społecznego