Stan negocjacji ZUZP: Bez porozumienia w najważniejszych kwestiach

0
853

Podczas kolejnego spotkania negocjacyjnego, które odbyło się 15 kwietnia, strona związkowa odniosła się do dotychczasowych rokowań w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland i Porozumienia Okołoukładowego. Wystąpiła także do pracodawcy z wnioskiem o jak najszybsze przedstawienie propozycji dotyczących podwyżki płac w 2021 roku.

Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczący w negocjacjach doceniają fakt, że pracodawca zaakceptował część propozycji przedstawionych przez stronę związkową w swoim stanowisku z 12 kwietnia. Dzięki temu udało się zniwelować dotychczasowe różnice w negocjowanych zapisach treści ZUZP. Jednak nie wszystkie problematyczne kwestie zostały rozstrzygnięte. Spornym tematem pozostają nadal nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Przypomnijmy, strona pracodawcy proponuje zamianę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej na podwyższoną do 7 proc. składkę na Pracowniczy Program Emerytalny oraz pięcioletni okres przejściowy dla odpraw emerytalno- rentowych dla osób, które rozwiążą umowę do trzech miesięcy od dnia nabycia uprawnień emerytalnych. Strona związkowa stanowczo nie wyraża na to zgody.

Stoimy twardo na stanowisku, aby zapisy dotyczące nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej pozostały w niezmienionej formie. Wariant zaproponowany przez pracodawcę jest niekorzystny dla pracowników,  spowoduje utratę dotychczasowych przywilejów wynikających z długiego stażu pracy – mówi Mirosław Cerazy, wiceprzewodniczący MZZP AM DG. – Od samego początku obiecywaliśmy pracownikom wynegocjowanie takich zapisów ZUZP, które nie będą gorsze od dotychczasowych. A rozwiązania, które proponuje pracodawca nie spełniają naszych oczekiwań. Bez ustępstw strony związkowej w tych dwóch problematycznych kwestiach nie będzie nowego ZUZPtaki szantaż stosuje wobec nas w tej chwili pracodawca. Brak porozumienia dotyczącego treści nowego ZUZP oznacza w praktyce wprowadzenie w naszej firmie zasad obowiązujących w Kodeksie pracy i utratę wszystkich dotychczasowych przywilejów. Trudno powiedzieć, jak to się zakończy. Mamy jednak nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. Pracownicy mają już dość przeciągających się negocjacji i związanej z tym stanem rzeczy niepewności. Nie mówiąc już o tym, że praktycznie jest maj, a pracodawca do tej pory nie przedstawił nam żadnej konkretnej propozycji w sprawie podwyżek płac na rok 2021. Według strony związkowej propozycja ta musi również uwzględniać brak jakichkolwiek podwyżek w roku 2020 – dodaje wiceprzewodniczący.