Sejmowe posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju

0
408

Aktualna sytuacja branży stalowej i metali kolorowych w Polsce oraz działania podjęte na rzecz tego sektora były tematem posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju, które odbyło się 8 czerwca. Była to kontynuacja z poprzedniego posiedzenia z udziałem Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Nasz Związek reprezentowali: Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Stanisław Młynarczyk, przewodniczący Okręgu Śląskiego FZZ Metalowcy i Hutnicy.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp# transmisje archiwalne