Rozpoczęły się rokowania regulaminu prac nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy

0
942

Odpowiadając na inicjatywę pracodawcy dotyczącą zawarcia nowego zakładowego układu pracy, zakładowe organizacje związkowe, które zgłosiły chęć uczestnictwa w negocjacjach, przystąpiły do rokowań Regulaminu prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Przypomnijmy, 29 maja br. Zarząd ArcelorMittal Poland wypowiedział obowiązujący w Spółce od 10 lat Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Okres wypowiedzenia trwa 12 miesięcy. W trakcie okresu wypowiedzenia, czyli do maja 2021 roku, obowiązują postanowienia dotychczasowego układu.

W tym czasie powinien zostać wynegocjowany nowy układ zbiorowy pracy. Jeżeli stronom nie uda się uzgodnić treści nowego ZUZP, pracodawca może wprowadzić swój regulamin płac, a wszystkie dotychczasowe świadczenia wykraczające poza Kodeks pracy nie musza być w nim zawarte. Dlatego w naszym interesie jest, aby udało się dojść do porozumienia i w ciągu kilku najbliższych miesięcy wynegocjować zapisy nowego ZUZP, które pozwolą utrzymać dotychczasowe uprawnienia.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania – 30 czerwca i 14 lipca. Rozmowy dotyczyły kwestii organizacyjnych w oparciu o przekazany przez pracodawcę Regulamin prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland. Regulamin określa m.in. szczegóły dotyczące wyboru sposobu reprezentacji strony społecznej i pracodawcy w czasie rozmów, możliwości powoływania ekspertów, którzy przedstawiają opinię w sprawach związanych z przedmiotem rokowań, możliwości powoływania podzespołów specjalistów do określonych zadań, tryb i sposób prowadzenia negocjacji oraz wszelkie kwestie organizacyjne. Trwają prace nad ostatecznym kształtem regulaminu.