Rozpoczęły się rokowania nowego ZUZP w Kolpremie i Grupie Serwisowej

0
820

Zakładowe organizacje związkowe, które zgłosiły chęć uczestnictwa w negocjacjach, przystąpiły do rokowań treści nowego  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. i  pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

Pierwsze spotkania rozpoczynające rokowania odbyły się 27 października w Kolpremie i 29 października w ArcelorMittal Service Group. W związku z obecną sytuacją epidemiczną spotkania odbyły się zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.