Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok uzgodniony

0
2487

Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland, 15 grudnia, uzgodniły treść Regulaminu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland na 2022 rok, zgodnie z wymogami ustawy o związkach zawodowych.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Pełna treść Regulaminu ZFŚS w 2022 roku jest dostępna na stronie www.mzzpamdg.pl w zakładce dokumenty.