Rada Powiatu OPZZ w ArcelorMittal Poland

0
154

17 maja na terenie dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Ponad miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej OPZZ, której przewodniczył Jarosław Gałka.

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek, Piotr Kursatzky, przewodniczący Okręgu Śląskiego Federacji, Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, Wacław Czerkawski, przewodniczący RW OPZZ oraz reprezentujący nasz Związek Adam Wdowiak i Mariusz Janus. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele dyrekcji ArcelorMittal Poland i prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.

Jarosław Gałka, przewodniczący Rady Powiatowej OPZZ w Katowicach, przedstawił bieżące tematy dotyczące naszego regionu. Zaproszeni przedstawiciele dyrekcji AMP podzielili się informacjami dotyczącymi statusu prac związanych z prowadzonym procesem dekarbonizacji i dalszego rozwoju naszej firmy.

Spotkanie zakończyło się wizytą w walcowni dużej, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć produkcję długiej szyny.