Projekt aneksu nr 1 do Regulaminu ZFŚS

0
859

Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków wyłączone z limitu świadczeń

Na wniosek części zakładowych organizacji związkowych (pismo z 27 stycznia 2020 roku) dofinansowanie do przedszkoli i żłobków ma być wyłączone z limitu świadczeń socjalnych (tabela nr 1). 10 lutego pracodawca przedstawił organizacjom związkowym projekt aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020 uwzględniający ten wniosek.

Organizacje związkowe mają 30 dni (od daty przekazania projektu) do przedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska w tej sprawie.