Program ubezpieczeniowy dla emerytowanych pracowników ArcelorMittal Poland dobiega końca

0
132

Dobiega końca akcja wdrażania nowego programu ubezpieczeniowego dla byłych pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z tym osoby, które jeszcze nie złożyły nowej deklaracji ubezpieczeniowej, proszone są o niezwłoczne pojawienie się w Agencji CBS celem dopełnienia formalności.

Agencja CBS zlokalizowana jest przed główną bramą huty, w budynku UNITECHU , tel. 32 794 59 96. Otwarta w godzinach 7-15.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe polisy zostaną zamknięte z dniem 31.05.2024 roku. Tym samym wygaśnie ochrona ubezpieczeniowa osobom, które nie przystąpią do nowego programu.