Pożyczki mieszkaniowe przyznane

0
771

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 13 lipca rozpatrzyła wnioski pracowników o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w 2020 roku.

 

  1. Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe są dostępne w firmie Sanpro Synergy (w miejscu ich złożenia).
  2. Zawarcie umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS (wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno nastąpić w terminie od 20 lipca do 30 października 2020 roku.
    W przypadku Dąbrowy Górniczej wymagane wcześniejsze uzgodnienie z firmą daty podpisania umowy – w celu wyeliminowania kolejek i ochrony zdrowia W celu umówienia terminu należy dzwonić pod nr telefonu 32 792 75 69.
  3. Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe) dokonuje Sanpro Synergy sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania umowy.
  4. Niezawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.
  5. Oprocentowanie pożyczki wg zapisów Regulaminu ZFŚS na rok 2020 (Tabela nr 7).