Powołano składy komisji świadczeń socjalnych

0
523

W celu prawidłowej realizacji obowiązującego w ArcelorMittal Poland Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zarządzeniem nr 1/2021 DK, powołane zostały składy Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych, Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych oraz Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych.  

Pierwsze w tym roku spotkanie ŚDTKŚS odbędzie się 20 stycznia, a spotkanie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych 28 stycznia br.