Posiłki regeneracyjne w wyższej cenie – nowe oświadczenia do 26 sierpnia

0
1048

Przypominamy, że od 1 września cena posiłku regeneracyjnego  wzrasta o 1,48 zł i wyniesie 18,47 zł brutto (cena posiłku netto to 17,27 zł). Połowę z kwoty podwyżki (74 gr), o którą wzrosła cena posiłku, musi dopłacić pracownik. Dotychczasowa kwota dopłaty pracownika wynosi 65 gr. Od września będzie to 1,39 zł (65 gr + 74 gr). W związku z tym do 26 sierpnia br. wymagane jest złożenie nowego oświadczenia. Osoby, które nie złożą oświadczenia w wymaganym terminie, od 1 września nie będą mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych, a ich karta dla celów posiłków zostanie zablokowana.

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych będzie się odbywać w dotychczasowy sposób.