Posiłki regeneracyjne w nowej cenie

0
469

Przypominamy, że od 1 stycznia cena za posiłek wynosi 18,54 zł netto (tj. 20,02 zł brutto), pracownik będzie więc musiał dopłacić 2,17 zł.

W związku z tym wymagane jest złożenie nowego oświadczenia (wyłącznie w oryginale, kopie nie będą akceptowane), zgodnie z załącznikiem najpóźniej do 26 stycznia.
Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminalu, czyli tzw. „liczba odbić”. „Liczba odbić” pomnożona przez kwotę 2,17 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupionych posiłków.

Osoby, które nie złożą oświadczenia w terminie, od 1 lutego nie będą mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych, a ich karta dla celów posiłków zostanie zablokowana. Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych. W przypadku złożenia oświadczenia po 26 stycznia lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian, tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.