Posiedzenie Zarządu: Uchwalono budżet Związku

0
1501

Podczas majowego posiedzenia Zarządu MZZP AM DG, które odbyło się w trudnych warunkach pandemii, uchwalono budżet na kolejny rok rozliczeniowy – od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku.

Prezentując budżet, przewodniczący Jacek Zub poinformował, że przeszedł on wymaganą procedurę i uzyskał pozytywne opinie Komisji Ekonomicznej, Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Związku. Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa wszystkie świadczenia statutowe pozostały na niezmienionym poziomie. W budżecie zabezpieczono odpowiednie środki m.in. na zasiłki, zapomogi i odprawy emerytalno-rentowe dla członków Związku przyznawane zgodnie z regulaminem. Tradycyjnie przewidziano w nim też środki na wycieczkę z cyklu „Stolice Europy”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, biesiadę i zabawę karnawałową.

W kwestii zmian w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, organizacje związkowe nie wyrażają zgody na zmiany zaproponowane przez pracodawcę. Trwająca od kilku miesięcy batalia o zapisy dotyczące dodatku zmianowego i nocnego, Karty Hutnika, nagrody jubileuszowej, odpraw emerytalno-rentowych, funduszu socjalnego i odpłatności za posiłki, prawdopodobnie zakończy się wypowiedzeniem ZUZP. Jak przekazał Jacek Zub, rozmowy z TOP 6 dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostały przerwane, a przedstawiciele HR zapowiedzieli, że takie rozwiązanie będą rekomendować Zarządowi spółki. Jeśli do tego dojdzie, czeka nas bardzo trudny czas, uważa przewodniczący. Okres wypowiedzenia ZUZP trwa 12 miesięcy, po upływie którego pracodawca ma prawo wprowadzić własny regulamin pracy.

Jacek Zub zwrócił uwagę na to, jak trudna sytuacja na rynku wyrobów stalowych pogłębiona przez kryzys związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, negatywnie wpływa na naszą firmę. Poinformował, że w tym trudnym czasie, każdego dnia, w naszych zakładach jest duża liczba nieobecnych pracowników. Część z nich przebywa na „postojowym”, część na urlopach, zasiłku opiekuńczym i zwolnieniach lekarskich, część pracuje zdalnie (home office).

Z informacji uzyskanych z działu HR wynika, że od 1 czerwca zwiększy się jeszcze liczba pracowników przebywających na urlopach postojowych i wykonujących pracę w domu. Plan na czerwiec przewiduje bowiem znaczne ograniczenie produkcji w zakładach spółki. Krakowskie walcownie – zimna i gorąca będą pracować na 85 proc. zdolności produkcyjnych, a dąbrowskie – DWG na 78 proc., DWS na 60 proc. W drugiej połowie czerwca planowane są też postoje technologiczne w Dąbrowie Górniczej – na WP nr 2 i 3 oraz na COS nr 1 i 3.

Przewodniczący Jacek Zub poinformował także, że mimo luzowania przez rząd obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, (m.in. zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej), na terenie ArcelorMittal Poland nadal obowiązuje noszenie maseczek. Ponadto wewnętrznie rozważanie jest  wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Z powodu epidemii koronawirusa Zarząd podjął uchwałę dotyczącą zawieszenia na trzy miesiące (od czerwca do sierpnia) obrad Zarządu i przekazania kompetencji Prezydium Związku, z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby posiedzenie Zarządu zostanie zwołane.