Porozumienie płacowe w spółce HK Woda

0
147

Najważniejsze zapisy Porozumienia płacowego zawartego 13 lutego w P.U.W. HKW Sp. z o.o. między pracodawcą i związkami zawodowymi to wzrost płac zasadniczych, nagrody dodatkowe – „uzupełniająca”, urlopowa i świąteczno-noworoczna oraz nagroda roczna uzależniona od wyniku finansowego. 

Strony uzgodniły 400 zł brutto podwyżki płacy zasadniczej dla każdego pracownika od 1 lutego br. Ponadto podwyżki indywidulane – średnio 50 zł brutto na pracownika, które są zależne od decyzji dyrektora naczelnego i zostaną rozdysponowane najpóźniej do 30 kwietnia br. Wraz z wynagrodzeniem za luty 2024 roku pracownikom zostanie wypłacona „nagroda uzupełniająca” za styczeń i luty  wysokości w podwójnej wysokości miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidualnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii), wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 400 zł.

Pracownicy otrzymają także nagrody: urlopową i świąteczno-noworoczną w wysokości 500 zł każda oraz nagrodę dodatkową w wysokości 500 zł, która zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty br. Uzgodniono zasady wypłaty nagrody za wynik EBITDA roku 2024, która wynosi 400 zł dla pracownika i zostanie wypłacona w trzech częściach (z wynagrodzeniem za kwiecień, lipiec i listopad br.).

W przypadku osiągnięcia wyższego wyniku niż zakładany, nagroda może być powiększona maksymalnie do 20 proc.

Pełna treść Porozumienia płacowego w zakresie wzrostu w P.U.W. HKW Sp. z o.o. w 2024 roku jest dostępna na stronie internetowej www.mzzpamdg.p w zakładce dokumenty.