Porozumienie płacowe na rok 2024 w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o.

0
171

Uzgodnienia płacowe zawarte 6 lutego między pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. są zbliżone do warunków Porozumienia płacowego podpisanego z pracodawcą w ArcelorMittal Poland.

Najważniejsze zapisy Porozumienia płacowego zawartego w spółce KOLPREM to wzrost płac zasadniczych, nagroda dodatkowa, za wkład pracy i EBITDA uzależniona od wyniku finansowego.

Strony uzgodniły 400 zł podwyżki płacy zasadniczej dla każdego pracownika od 1 stycznia br. Ponadto podwyżki indywidulane – średnio 50 zł brutto na pracownika zgodnie z podziałem: – 25 zł na pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost plac zasadniczych, według decyzji dyrektora personalnego; – 25 zł na pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce.

Pracownicy otrzymają także nagrodę roczną za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki wysokości 500 zł, która będzie wypłacona w dwóch częściach wraz z wynagrodzeniem za lipiec i listopad oraz nagrodę dodatkową w wysokości 1000 zł, która będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2024 roku. Uzgodniono zasady wypłaty nagrody za wynik EBITDA roku 2024, która wynosi 400 zł dla pracownika i zostanie wypłacona w trzech częściach (z wynagrodzeniem za kwiecień, lipiec i listopad).

W przypadku osiągnięcia wyższego wyniku niż zakładany, nagroda może być powiększona maksymalnie do 20 proc.

Pełna treść Porozumienia płacowego w zakresie wzrostu w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. w 2024 roku jest dostępna na stronie internetowej www.mzzpamdg.p w zakładce dokumenty.