Porozumienie Płacowe na 2 lata

0
631

5 lutego 2018 r. Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018, 2019.

Najważniejsze uzgodnienia od 1 stycznia 2018r.

Rok 2018, podwyżki 120 zł na pracownika, 30 zł na podwyżki indywidualne, w tym 15 zł wg decyzji Dyrektora Generalnego, 15 zł wg decyzji  dyrektorów zakładów/biur Spółki.

Rok 2019  wzrost płac zasadniczych na analogicznych zasadach.

Nagroda EBITDA od 2018 r. nagroda będzie wypłacana co kwartał wg zasad: 250 zł  dla każdego pracownika oraz 100 zł w przypadku osiągnięcia  zakładanego wyniku EBITDA  za dany kwartał kalendarzowy.