Porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland na rok 2021

0
1702

5 maja przedstawiciele pracodawcy i największych organizacji związkowych dokonali uzgodnień odnośnie wzrostu płac w roku 2021. Zapisy Porozumienia płacowego są ściśle powiązane z treścią nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP wyniesie 130 zł; wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2021 roku zostanie wypłacone wyrównanie za okres zmian płacowych od stycznia do kwietnia 2021 roku (z uwzględnieniem premii w wysokości 7 proc. płacy zasadniczej pracownika).

Kwota na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP wyniesie 70 zł na pracownika z podziałem 50/50 (do dyspozycji dyrektorów zakładów/dyrektora generalnego).

Nagroda za wkład pracy w roku 2020 wyniesie 1000 zł na pracownika i będzie w wypłacona w trzech częściach. Pierwsza część nagrody w wysokości 500 zł na pracownika zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2021; druga część w wysokości 250 zł zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za wrzesień 2021, a trzecia część w wysokości 250 zł – wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021.

Nagroda dodatkowa w wysokości 500 zł na pracownika zostanie wypłacona uprawnionym pracownikom Spółki wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego ZUZP.

Nagroda EBITDA

Wysokość nagrody za wynik EBITDA zostanie ustalona i wypłacona w trzech częściach:

w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za okres od 1 stycznia 2021 roku. do ostatniego miesiąca poprzedzającego wejście w życie nowego ZUZP włącznie – wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 200 zł na pracownika,

w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 8 pierwszych miesięcy roku 2021wraz z wynagrodzeniem za wrzesień 2021 roku, wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 100 zł na pracownika,

w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2021wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021 roku, wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 zł na pracownika.

w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA za okresy wskazane wyżej następuje zwiększenie kwot nagród za EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20 proc., przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od następujących kwot bazowych:

  • 1200 zł dla zwiększenia 1 części nagrody, tj. maksymalnie o 240 zł;
  • 350 zł dla zwiększenia 2 części nagrody, tj. maksymalnie o 70 zł;
  • 350 zł dla zwiększenia 3 części nagrody, tj. maksymalnie o 70 zł.

– W przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBIDTA za okresy, o których mowa, przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za 10 pierwszych miesięcy 2021 roku, niewypłacone kwoty powiększają 3 część nagrody.

Porozumienie płacowe wejdzie w życie w miesiącu następującym po dniu rejestracji ZUZP przez Państwową Inspekcję Pracy. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce w lipcu.