Pomagamy Ukrainie

0
604

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, które odbyło się 28 lutego, podjęto decyzję o przekazaniu 8 tysięcy złotych na udzielenie pomocy dzieciom w Ukrainie.

U C H W A Ł A Nr 1/28 luty 2022 r.

Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie: udzielenia pomocy dzieciom na Ukrainie będących w środku działań wojennych.

Prezydium Zarządu Związku, na podstawie § 4 ust. 1 pkt. ….. Regulaminu Pracy Prezydium Zarządu Związku, postanawia:

Przyznać pomoc finansową dzieciom przebywających w środku działań wojennych na Ukrainie w wysokości 8000 złotych poprzez dokonanie przelewu na konto Stowarzyszenia PKN UNICEF z adresem: ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, a dokładnie konto akcji:  ,,Dzieci na Ukrainie”

Nr konta: 28 1020 1026 0000 1902 0203 5434

 

Głosowanie jawne,

głosujących:     10

Za:                      10

Przeciw:              0

Wstrzymało się:  0

Uchwała została podjęta.