Podwyżki płac w Unimedzie

0
601

Pracownicy spółki UNIMED otrzymają 120 zł brutto tytułem podwyżki płac w 2021 roku. Zostanie im także wypłacona premia skumulowana za rok 2020. Porozumienie płacowe zostało zawarte 3 lutego br.

Pracownicy spółki pozostający w zatrudnieniu na dzień 31 grudnia 2020 roku otrzymają od 1 stycznia 2021 roku podwyżkę płacy zasadniczej o 120 zł brutto – tak uzgodniły z pracodawcą organizacje związkowe działające w spółce UNIMED. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wielkość ta zostanie proporcjonalnie pomniejszona. Podczas negocjacji płacowych strony ustaliły także, że pracownikom Unimedu zatrudnionym na dzień 31 grudnia 2020 roku będzie wypłacona premia  – z funduszu motywacyjnego – skumulowana za cały rok 2020, przy czym nie będą uwzględniane kryteria przyznawania premii wynikających z Funduszu Motywacyjnego Pracowników. Wysokość premii dla wszystkich pracowników wynosi 100 zł brutto, która w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zostanie proporcjonalnie obniżona.