Parafowano porozumienie płacowe na rok 2023

0
654

3 lutego przedstawiciele ArcelorMittal Poland i zakładowych organizacji związkowych parafowali porozumienie w zakresie wzrostu płac na rok 2023.
Uzgodniono łączny wzrost płac zasadniczych pracowników spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) o 600 zł z podziałem na:

1. Z dniem 01.01.2023r. wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP 550 zł/pracownika.
2. wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP: 50 zł/średnio na pracownika (od 1.04.2023).

Wzrost płac dotyczy pracowników (objętych ZUZP) zatrudnionych najpóźniej 31.12.2022. i pozostających nadal w zatrudnieniu.

Dodatkowo uzgodniono również przeznaczenie środków finansowych na:

• nagrodę za wkład pracy w roku 2022: 1000 zł z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA;
• nagrodę dodatkową z wynagrodzeniem za styczeń: 500 zł z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA;
• nagrodę za wykonanie wyniku EBITDA 2023: 400 zł z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA;
• nagrodę wyrównawczą w wysokości 700 zł.
Przypominamy jednocześnie, iż dodatkowym składnikiem wzrostu płac dla pracowników w roku 2023 są:
1. wzrost zmianowego dodatku kwotowego o 0,53 zł/h tj. średniomiesięcznie o 88,15 zł na pracownika zatrudnionego w systemie zmianowej organizacji czasu pracy,
2. dodatkowy koszt związany ze wzrostem zakupu przez pracodawcę ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT wynoszący 9,20 zł na pracownika objętego ubezpieczeniem,
3. wzrost dodatku za mentoring o 45 zł, który od 01.01.2023r. wynosi 360 zł.