Opieka medyczna dla pracowników ArcelorMittal Poland

0
1073

Opieka medyczna dla pracowników ArcelorMittal Poland

1 czerwca 2022 roku przestaje obowiązywać dotychczasowe ubezpieczenie medyczne z zakresu STANDARD, finansowanym przez pracodawcę zakresem będzie KOMFORT. Pracownicy, którzy korzystają obecnie z zakresu STANDARD i nie złożą nowej deklaracji w terminie do 16 maja br., od 1 czerwca nie będą mogli skorzystać z Opieki Medycznej. Ponowne przystąpienie do Opieki Medycznej z zakresu KOMFORT będzie możliwe dopiero w lutym przyszłego roku – w rocznicę polisy.

Deklaracje są dostępne w poszczególnych zakładach. Wypełnioną deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja br. w dziale kadr lub w agencji obsługującej ubezpieczenia.

Przypomnijmy, zakres KOMFORT finansowany jest w następujący sposób: pracodawca opłaca 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł, a pracownik – 5% wysokości składki, tj. 1,40 zł.

Pobierz ofertę