Oferta PZU ŻYCIE SA – ubezpieczenie dziecka

0
875

Większość placówek oświatowych – przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe –  obecnie nie zapewnia dzieciom ubezpieczenia, przerzucając  na rodziców obowiązek znalezienia i zagwarantowania  odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

W związku z tym PZU ŻYCIE SA przygotowało ofertę zawierającą świadczenia wypłacane w razie nieszczęśliwego wypadku bądź choroby dziecka.

Ubezpieczeniem można objąć także dziecko, które nie uczęszcza jeszcze do przedszkola czy szkoły. Ochroną zostaną objęte dzieci, które nie ukończyły 18 lat, a jeśli się uczą – 25 lat.