Odroczenie spłaty pożyczki z MPKZP

0
1018

W związku z trudną sytuacją wynikającą z epidemii koronawirusa informujemy o możliwości odroczenia rat spłaty pożyczki zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej (§6).

Na wniosek zadłużonego członka MPKZP lub jej księgowości zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej może odroczyć spłatę pożyczki do 3 miesięcy.  Warunkiem odroczenia spłaty jest potrącenie pierwszej raty pobranej pożyczki przez listę płac.