Odpowiedź pracodawcy w sprawie świadczenia pieniężnego dla pracowników ArcelorMittal Poland

0
1472

W nawiązaniu do związkowego wystąpienia w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracowników AMP S.A., otrzymanego w dniu 12.10.2020 roku, działając w imieniu Pracodawcy pragnę poinformować, że Strona Pracodawcy docenia wysiłek i zaangażowanie pracowników Spółki w czasie pandemii SARS-CoV-2. Na podkreślenie zasługuje fakt dużej odpowiedzialności za zdrowie zarówno swoje, jak i współpracowników, jaką wykazują nasi pracownicy. Takie podejście po raz kolejny pokazuje również, że bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich najważniejsze.

Z żalem zmuszony jestem poinformować, że – działając w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Spółki oraz zatrudnionych w niej pracowników – Strona Pracodawcy nie widzi obecnie możliwości wypłaty jakichkolwiek dodatkowych – tj. poza świadczeniami należnymi pracownikom na podstawie układu zakładowego – środków finansowych. Wynika to ze złej sytuacji na europejskich rynkach stali, będącej m.in. efektem pandemii koronawirusa, która w sposób bezpośredni przełożyła się na ograniczenia produkcji w naszej Spółce oraz była jedną z wielu przyczyn podjęcia trudnej decyzji o całkowitym zamknięciu części surowcowej w Krakowie.

Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że dla ratowania miejsc pracy, co było i jest naszym nadrzędnym celem, Spółka zmuszona została do skorzystania z pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym, przy czym wykazany w stosownym wniosku spadek obrotów był wyższy niż wymagany ustawowo.

W obecnej, w dalszym ciągu niezwykle trudnej sytuacji, priorytetowe zadania dla Spółki to zapewnienie stabilizacji zatrudnienia i utrzymanie płynności finansowej. Rozumiejąc powody związkowego wystąpienia w sprawie wypłaty specjalnego świadczenia pieniężnego dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., w zaistniałych okolicznościach wyrażam przekonanie, że nasze stanowisko spotka się ze zrozumieniem Strony Związkowej, dla której zachowanie miejsc pracy z pewnością jest najbardziej ważne w tej bezprecedensowej pandemii, pierwszej tego rodzaju w naszym życiu.

Pismo podpisał Stanisław Ból, szef dialogu społecznego