Odliczanie składek związkowych

0
660

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych, osoby opłacające składkę na rzecz związków zawodowych będą mogły odliczyć ją od dochodu maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie.

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych w ramach Polskiego Ładu trafił już do Sejmu. Przyjęte przez Sejm zmiany przewidują m.in. wprowadzenie nowego odliczania od dochodu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Najprawdopodobniej już od stycznia 2022 roku odliczać od dochodu będzie można wpłaty dokonane w roku podatkowym nie więcej jednak niż 300 złotych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „ Ulga będzie zachęcała pracowników  do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego”.