Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Porozumienie płacowe na 2021 rok w spółce KOLPREM

0
984

 

Przedstawiciele pracodawcy i organizacji związkowych działających w PUK KOLPREM sp. z o.o., 4 czerwca br., podpisali treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiębiorstw Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o., Porozumienia okołoukładowego i Porozumienia płacowego na 2021 rok oraz Porozumienia dotyczącego rozwiązania „postojowego” w spółce.

Porozumienie dotyczące wzrostu płac w roku 2021 roku i Porozumienie okołoukładowe stanowią wypełnienie postulatów dotyczących zmian płacowych zgłaszanych przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe.

Pracodawca zobowiązał się do powrotu w I kwartale 2022 roku do rozmów dotyczących możliwości ustalenia dodatku mistrzowskiego, uwzględniając sytuację związaną z cenami przewozów towarowych na rynku kolejowym w Polsce.

Wraz z wynagrodzeniem za maj 2021 roku pracownicy  otrzymają  pierwszą część nagrody uzupełniającej oraz pierwszej części nagrody za wkład pracy, o których mowa w Porozumieniu dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku.

Z dniem wejścia w życie nowego ZUZP rozwiązane zostaje „Porozumienie w sprawie działań w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. związanych ze zmienną sytuacją produkcyjną w ArcelorMittal Poland S.A.”, zawarte 16 listopada 2015 roku (z uwzględnieniem Aneksu z 12.09.2019 roku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna treść ZUZP i Porozumienia płacowego znajduje się w zakładce Dokumenty.