Nowe opcje w HRapce

0
1599

W 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem HRapki, czyli naszej aplikacji do indywidualnej obsługi czasu pracy. Projekt, który pozwolił ograniczyć formalności i zużycie papieru, potwierdził powszechnie znane zalety narzędzi cyfrowych. To jednak nie koniec rozwoju programu – już od września będziemy korzystać tam z dodatkowych opcji.

Obecnie HRapka w większości przypadków służy do wprowadzania dni urlopowych lub nadgodzin. Czasem sprawdzamy tam też nasze dane lub korzystamy z informacyjnych „kafelków”. Pandemia koronawirusa i zmiany w organizacji pracy niektórych z nas pokazały jednak, że mniej popularne opcje w aplikacji niespodziewanie mogą okazać się bardzo przydatne w dużej skali – jak miało to miejsce w przypadku wniosków o pracę zdalną, którą wielu z nas potwierdzało właśnie w HRapce. Od września oprócz dotychczasowych opcji pojawi się tam jeszcze kilka dodatkowych, także związanych z nieobecnościami.

Przede wszystkim w katalogu wniosków zobaczymy nowe rodzaje nieobecności:

  • Wyjście prywatne
  • Badanie lekarskie
  • Szkolenie wewnętrzne/ zewnętrzne/ Take Care
  • Dzień wolny z tytułu oddania krwi
  • Delegację służbową
  • Delegację społeczną
  • Wyjście prywatne
  • Urlop okolicznościowy

Pozostała część zmian będzie dotyczyła przełożonych, którzy w HRapce odpowiadają za poprawki w indywidualnych harmonogramach pracowników, a także wprowadzanie niektórych nieobecności.

 – Zdarzają się sytuacje, w których istnieje potrzeba naniesienia zmian w indywidualnych harmonogramach czasu pracy osoby pracującej w systemie czterobrygadowym. Dotychczas przełożeni musieli dokonywać korekt w programie SAP, a następnie dokonywano transferu tych danych do HRapki, co powodowało opóźnienia. Teraz wszystko będzie działo się bezpośrednio w naszej aplikacji, co zagwarantuje znaczną oszczędność czasu i pracy – wyjaśnia Dariusz Stojak, specjalista z Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń.

Dalszy rozwój projektu to kolejny krok na ścieżce digitalizacji, która zakłada zapewnienie pracownikom szybkiego, bezpiecznego i łatwego dostępu do niezbędnych zasobów informacyjnych.