Negocjacje płacowe w Consensus Company

0
653

Podczas dwóch spotkań zarządu i dyrekcji Consensus Company Sp. z o.o. z działającymi w niej organizacjami związkowymi, które odbyły się 4 i 9 lutego, rozmawiano na temat podwyżki płac dla pracowników spółki w 2021 roku. Porozumienie płacowe na rok 2021 zostało zawarte 9 lutego br. 

Były to trudne rozmowy, biorąc pod uwagę – jak poinformował pracodawca -trudną sytuację spółki wynikającą m.in. z zagrożeń związanych z wypowiedzeniem w ArcelorMittal Poland Porozumienia okołoukładowego, regulującego kwestię posiłków regeneracyjnych oraz niewiadomą związaną ze zbliżającym się przetargiem na usługi żywieniowe w AMP. W związku z tym, że ArcelorMittal Poland jest największym klientem Consensus Company toczące się negocjacje ZUZP oraz wszystkie decyzje, szczególnie te dotyczące żywienia mają bezpośredni wpływ na sytuację spółki.

Strona związkowa postulowała o podwyżki płac dla pracowników Consensusu, których wynagrodzenie nie zwiększyło się w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Argumentowała to zaobserwowanym spłaszczeniem struktury wynagrodzeń w spółce – większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej.

Ostatecznie, w ramach porozumienia płacowego postanowiono o przyznaniu od 1 lutego br. podwyżki w kwocie 100 zł brutto pracownikom, którzy nie zostali objęci podwyżką minimalnej płacy krajowej.

Ponadto strony uzgodniły, że do rozmów na temat podwyżki płac wrócą w czerwcu br., kiedy uzgodniony zostanie nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w AMP i wyjaśniona kwestia posiłków.