Zgodnie z Porozumieniem płacowym na rok 2023 zawartym z organizacjami związkowymi, wraz z wynagrodzeniem za listopad (wypłacanym do 10 grudnia 2023 roku) zostanie dodatkowo wypłacona kwota w łącznej wysokości 409,50 zł dla uprawnionego pracownika.
Uprawnionymi do nagrody za wkład pracy (250 zł) będą pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy przepracowali cały 2022 rok, oraz którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 1 grudnia 2023 roku.
Nagrodę EBITDA w wysokości 159,50 zł otrzymają pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 1 grudnia 2023 roku.
Wypłata nagrody EBITDA za 10 miesięcy jest możliwa dzięki wdrożonemu w Spółce, ze względu na kryzys rynku wyrobów stalowych w Europie, programowi oszczędnościowemu.