Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza X Kadencji MZZP AM DG na lata 2018 – 2022

0
900

24 września 2018 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza X Kadencji MZZ PAM DG na lata 2018 – 2022.

Wybrano nowe władze związku. Przewodniczącym został Jacek Zub. Wybrano

41 – osobowy Zarząd oraz 9 – osobową Komisję Rewizyjną, przewodniczącym został Henryk Szczepaniak.