Kampania sprawozdawczo-wyborcza MZZP AM DG

0
671

W kwietniu rozpocznie się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą XI Kadencji MZZP AM DG. Zgodnie z przyjętym terminarzem w kwietniu, maju i czerwcu odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w organizacjach wydziałowych ArcelorMittal Poland i w organizacjach zakładowych spółek.

W zebraniach wezmą udział funkcyjni członkowie Związku, więc jest możliwość podzielenia się uwagami i problemami nurtującymi pracowników oraz uzyskanie informacji na wszelkie tematy związkowe.

Terminarz zebrań kampanii sprawozdawczo-wyborczej MZZP AM DG w 2022 roku

 DWG – 22.04.22 godz. 14.00

 DWS  –  30.05.22 godz. 14.00

 PED – 21.04.22 godz. 14.00

 CENTRALA – 16.05.22 godz. 14.00

 GU – 21.04.22 godz. 14.00

 GJ – 12.05.22 godz. 14.00

 DE – 3.06.22 godz. 14.00

 PPD – 20.05. 22 godz. 14.00

 PSD – 26.04.22 godz. 13.30

 KRiE – 26.04.22 godz. 10.00

Spółki

TAMEH POLSKA – 27.04.22 godz. 14.00

TMS INTERNATIONAL – 13.05.22 godz. 13.30

PARTNER NIERUCHOMOŚCI – 28.04.22 godz. 14.00

PARTNER SERWIS – 19.05.22 godz. 14.00

PUW HKW –  2.06.22 godz. 14.00

UNIMED – 26.04.22 godz. 12.00

AM BCoE – 25.04.22 godz. 14.00

KOLPREM – 17.05.22 godz. 14.00

HK ZTS – 11.05. 22 godz. 13.30

CONSENSUS – 22.04.22 godz. 14.00

UNIDRUX – 24.05.22 godz. 14.00

UNITECH 1 – 25.05.22 godz. 14.00