Jubileusz 40-lecia Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

0
294

W dniach 6-8 października w Poroninie odbyły się uroczyste obchody 40-lecia funkcjonowania dwóch Ogólnopolskich Organizacji Członkowskich będących założycielami w roku 1984 Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Federacji Hutniczych Związków Zawodowych i Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy”, które od pięciu lat funkcjonują pod wspólnym sztandarem FZZ Metalowców i Hutników w Polsce.
W uroczystościach wzięło udział 180 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z całego kraju. Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przewodnicząca FNSZZ Przemysłu Lekkiego Wisława Licha, przewodniczący ZZPE Maciej Ostrowski, byli przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce Jan Piesiur i Eugeniusz Sommer oraz wiceprzewodniczący FZZ Metalowcy Stanisław Młynarczyk.
Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli cztery dekady najnowszej historii organizacji w formie prezentacji multimedialnej. Goście złożyli gratulacje i życzenia, a wyróżniający się działacze w dowód uznania za osobiste zaangażowanie w rozwój ruchu związkowego oraz determinację w obronie praw pracowniczych i związkowych otrzymali odznaczenia.
Wśród odznaczonych znaleźli się także członkowie naszego Związku. Odznakę I Stopnia „Za zasługi dla OPZZ” otrzymali: Andrzej Brania, Lidia Grodzka, Grażyna Kuchciak, Jędrzej Pietrończuk, Jacek Wormuth.
Odznaką I stopnia „Zasłużony dla Federacji ZZ MIH” wyróżnieni zostali:
Grzegorz Bąk, Marcin Bańcerek, Piotr Foltyn, Mariusz Moń, Krzysztof Mysłek.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.
Więcej zdjęć można obejrzeć w Galerii.