Jak wypełnić wniosek na „wczasy pod gruszą”

0
6913

Ze względu na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do odwołania odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń.

Przy składaniu wniosku dotyczącego świadczenia „wczasy pod gruszą”, realizowanego na podstawie Regulaminu ZFŚS w ArcelorMittal Poland w 2020 roku (par. 12), w części II wniosku wypełnia osoba wyznaczona w danej komórce organizacyjnej do wprowadzania czasu pracy (tj. przełożony pracownika lub osoba przez niego wskazana).

Ww. wypełnienie można  dokonać technicznie na dwa sposoby:

  1. Dotychczasowy (tradycyjny) tj. na druku papierowym przekazanym przez pracownika.
  2. Zdalny tj. na druku wypełnionym, podpisanym i przekazanym przez pracownika w formie elektronicznej. Wówczas otrzymany wniosek/dokument po zmianie na plik pdf można uzupełnić i podpisać. W tym celu należy skorzystać z funkcji „wypełnij i podpisz”. Przy wypełnieniu korzysta się z funkcji „dodaj tekst” Ab, a przy podpisie z funkcji „rysuj” (składając podpis można użyć w tym celu np.: myszki komputerowej). Gdy pracownik prześle wniosek jako zdjęcie, to po wklejeniu go do Worda zapisujemy plik jako pdf. Po wypełnieniu i podpisaniu pliku, pdf wysłany zostanie pracownikowi w celu dalszych działań.

Dane do firmy obsługującej ZFŚS w Dąbrowie Górniczej:

Sanpro Synergy Sp. z o.o. (poprzednio BP Partner) wszelkie sprawy związane z obsługą Funduszu należy załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty (adres poczty tradycyjnej: Sanpro Synergy Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem ZFŚS AMP).

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres socjalny.partner@impel.pl

Kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 32 792 75 69
  • 32 735 50 12
  • 664 983 553
  • 532 756 195