II Konferencja Sprawozdawcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

0
1127

21 września odbyła się II Konferencja Sprawozdawcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Delegaci podsumowali działalność Związku i organów statutowych w okresie od poprzedniej konferencji. Udzielono absolutorium Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2019/2010 oraz przyjęto uchwałę określającą zadania na najbliższy rok.

Podczas konferencji delegaci mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym na nią przedstawicielom HR – dyrektor personalnej ArcelorMittal Poland Monice Roznerskiej i Stanisławowi Bólowi, szefowi Biura Dialogu Społecznego.

Zdjęcia w Galerii – zapraszamy.