I Konferencja Sprawozdawcza X Kadencji MZZP AM DG

0
1057

23 września odbyła się I Konferencja Sprawozdawcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Delegaci podsumowali działalność Związku i organów statutowych w okresie od poprzedniej konferencji. Udzielono absolutorium Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2018/2019 oraz przyjęto uchwałę określającą zadania na najbliższy rok.

Zapraszamy do galerii.

Uchwała