I Konferencja Sprawozdawcza XI kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

60
0
25 września odbyła się I Konferencja Sprawozdawcza XI kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza. Delegaci podsumowali działalność Związku i organów statutowych w okresie od poprzedniej konferencji. Udzielono absolutorium Zarządowi Związku i Komisji ...
Załaduj więcej