Wsparliśmy kolegów z Jastrzębskiej Spółki Węglowej

75
0
Przedstawiciele naszego Związku wzięli udział w pikiecie zorganizowanej 15 maja w Zabrzu przez związkowców Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy weszli w spór zbiorowy na tle płacowym. Mimo że spór zbiorowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla załogi na poziomie średniorocznej inflacji ...
Załaduj więcej