• Galeria MZZPAMDG »
  • Ogólnopolska manifestacja zorganizowana przez OPZZ pod hasłem “Polska potrzebuje wyższych płac”