FAKTY ZWIĄZKOWE NR 8 (162) 6 X 2022

0
8363

W najnowszych Faktach Związkowych: Adam Wdowiak nowym przewodniczącym Związku, Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza XI kadencji MZZP AM DG, Dialog społeczny nadal wymaga poprawy, Powstał Program stabilizacji zatrudnienia, Wystąpienia zaproszonych gości, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Skład Zarządu XI kadencji na lata 2022-2026, Uchwała, Rozmowa z Jackiem Zubem: Zostawiam Związek w dobrej kondycji finansowej, Zwolnień pracowników nie będzie: Związki podpisały porozumienie z pracodawcą, OPZZ Manifestacja .

Pobierz fakty