FAKTY ZWIĄZKOWE NR 6 (170) 29 V 2023

0
11053

W najnowszych Faktach Związkowych: Zakładowe organizacje związkowe w sprawie dodatkowego odpisu na ZFŚS, Z posiedzenia Zarządu: Uchwalono budżet Związku, OPZZ: Pikieta w Wieliczce, Wzmacniamy bezpieczne nawyki, KOLPREM: „Mały Hutnik” i nagroda EBITDA, Z prac Prezydium i Zarządu MZZP AM DG, Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 roku, Powędrowali na Rysiankę, Angelika Woźniak: Lubię pomagać potrzebującym, Piknik hutniczy 2023, Wycieczka dla prymusów.

Pobierz fakty