FAKTY ZWIĄZKOWE NR 5 (159) 18 V 2022

0
7667

W najnowszych Faktach Związkowych: Wybrano zarządy wydziałowe i delegatów na konferencję, Nagroda EBITDA w maksymalnej wysokości, Z posiedzenia Zarządu: O bieżącej sytuacji w ArcelorMittal Poland, Wniosek o wypłacenie drugiej części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej w 2022 roku, Opieka medyczna dla pracowników AMP, bez maseczek na terenie AMP, piknik hutniczy 2022, Walne zebranie sprawozdawcze: Podsumowano działalność MPKZP, Zapraszamy do Nemo i kina Helios, wycieczka dla prymusów

Pobierz fakty